گروه سرمایه گذاری کیاپرواز

دفاتر سازمان های بین المللی و دفاتر وابسته به سازمان ملل متحد در تهران

ردیفنام سازمانتلفنفکسآدرس
1 سازمان همکاری های اقتصادی اکو (E.C.O)  22292066, 223133-4 22831732 کامرانیه - خیابان گل بر - پلاک 4
2 موسسه فرهنگی اکو (E.C.O) 27673 27673456 اقدسیه - خیابان بوستان - خیابان ناز - پلاک 10 - کد پستی 1957653643
3 سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو (F.A.O) 88960731, 81363701-2 88964104 بلوار کشاورز - وزارت جهاد کشاورزی - طبقه 17 - اتاق 1701
4 سازمان بین المللی مهاجرت (I.O.M) 22048886-7, 22045364, 22028170 22044929 میدان ولیعصر - نرسیده به جام جم - خیابان خرسند - نبش لادن - پلاک 3
5 سازمان علمی فرهنگی و آموزش اسلامی - ایسسکو (I.S.E.S.C.O) 88823274, 88316288 88316287 خیابان سپهبد قرنی - خیابان شهید کلانتری - پلاک 43
6 دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (P.U.I.C)
دفتر نمایندگی سازمان ملل (U.N)

22418860, 22412418

22418861-2

22418858-9 زعفرانیه - مقدس اردبیلی - خیابان پسیان - پلاک 34
7 سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونسکو (U.N.I.D.O)

22860691-5, 22860925

22869547 دروس - بلوار شهرزاد - پلاک 18 (ساختمان ملل متحد)
8 برنامه عمرانی سازمان ملل متحد (U.N.D.P) 22868044 22867362 دروس - بلوار شهرزاد - پلاک 18  (ساختمان ملل متحد)
9 مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (U.N.I.C) 22606914 22869547 دروس - بلوار شهرزاد - پلاک 18  (ساختمان ملل متحد)
10 سازمان تربیت علمی و فرهنگی ملل متحد - یونسکو (U.N.E.S.C.O) 22860691-4, 22873837 22873395 دروس - بلوار شهرزاد - پلاک 18  (ساختمان ملل متحد)
11 صندوق جمعیت ملل متحد (U.N.F.P.A) 22751315-17 22751318 تجریش - میدان دربند - مجموعه فرهنگی سعد آباد - ساختمان بهشتی
12 کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (U.N.H.C.R) 22860691-4, 22860925-8 22857485 دروس - بلوار شهرزاد - پلاک 18  (ساختمان ملل متحد)
13 دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد (U.N.C.C.H.A) 88057201-11 22857485 دروس - بلوار شهرزاد - پلاک 18  (ساختمان ملل متحد)
14 صندوق کودکان سازمان ملل - یونیسف (U.N.I.C.E.F) 22868193 22886675 دروس - بلوار شهرزاد - پلاک 18  (ساختمان ملل متحد)
15 نمایندگی هیئت یاری رسانی ملل متحد در افغانستان (U.N.A.M.A) 22594994 22594948 خیابان دکتر شریعتی - خیابان قبا - خیابان نظامی - پلاک 7
16 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (U.N.O.D.C) 22860691-4, 22860925-8 22869187 دروس - بلوار شهرزاد - پلاک 18  (ساختمان ملل متحد)
17 برنامه جهانی غذا (W.F.P) 88873377-81 88796700 خیابان ونک - کوچه ارم - بن بست بهشت - پلاک 2
18 سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) 22867640, 22868499 22863211 دروس - بلوار شهرزاد - پلاک 18  (ساختمان ملل متحد)

دفتر پشتیبانی و اطلاعات - فناوری

تهران - بزرگراه حکیم غرب - بعد از پل اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر مرکزی - انتهای خیابان بهشت - گلزار نهم غربی - برج کاملیا 2- طبقه 12 - واحد  188
  +98 21 44015256 - 7

 

دفتر سلیمانیه

اقلیم کردستان عراق - خیابان سالم - روبروی شهرداری مرکزی - منطقه 408 - پلاک 43
  +964 533301788
  +964 533301799
  +964 7707793010

دفتر اربیل

اقلیم کردستان عراق - شرکت خدمات بین المللی فرودگاهی کیاپرواز
 
  +964 7701423212
  +964 7501999850

فرودگاه سنندج

ایستگاه سنندج - کیاپرواز
  +98 87 33774057
   +98 87 33774057